Psihoterapija


Osnovna modaliteta, ki jo uporabljam pri svojem delu je transakcijska analiza. To je psihoterapevtski pristop, ki ga je osnoval Eric Berne, Ph.D. Skozi delo s klienti je začel razvijati svojo teorijo, ki je v osnovi lahko razumljiva klientom, se osredotoča na reševanje problemov tu in zdaj s predelavo starih čustev, ter na zavestnost klientov.

Filozofija njegove teorije je, da smo vsi v redu, kar pomeni, da ima vsak od nas vrednost in dostojanstvo kot človeško bitje. Vsi imamo zmožnost, da razmišljamo, ter da se odločamo o svojem življenju ter le-te odločitve spremenimo.

Z ozaveščanjem in uvidi v našo življenjsko zgodbo in v naše odločitve o nas in življenju, v naše vzorce mišljenja, čustvovanja in vedenja, lahko le-te spremenimo in stopamo korak za korakom bližje našim želenim spremembam.

Filozofija njegove teorije je, da smo vsi v redu, kar pomeni, da ima vsak od nas vrednost in dostojanstvo kot človeško bitje. Vsi imamo zmožnost, da razmišljamo, ter da se odločamo o svojem življenju ter le-te odločitve spremenimo.

Z ozaveščanjem in uvidi v našo življenjsko zgodbo in v naše odločitve o nas in življenju, v naše vzorce mišljenja, čustvovanja in vedenja, lahko le-te spremenimo in stopamo korak za korakom bližje našim želenim spremembam.