Individualna psihoterapija


Psihoterapija je namenjena izboljšanju kvalitete vašega življenja. Skozi proces raziskujete vaša čustva in občutja, misli in vedenja v odnosu do sebe in v odnosu z drugimi ljudmi. V urah psihoterapije se z uvidi v lastna doživljanja in usmerjenostjo v želene spremembe soočate s težavami in s svojimi odzivi. Vsak razlog za odločitev k reševanju stisk ali težav je upravičen in pomemben.

V terapiji ozaveščate nezavedne vzroke vaših težav skozi pogovorno terapijo na podlagi transakcijske analize. V terapiji je mogoče uporabljati tudi različne tehnike za razrešitev travm ali drugih čustveniih težav, in v tem primeru uporabljam tehniko Brainspotting.

Število srečanj je odvisno od težav, želenih sprememb in motivaciji klienta.